Hos ViborgPsykologerne hjælper vi med at håndtere psykiske problemer og udfordringer i livet. Vi arbejder med menneskelig lidelse og med at håndtere lidelsen og at acceptere de dele af lidelsen, som vi ikke kan forandre.

De psykiske udfordringer, vi har, kan dels være noget grundlæggende, som vi har med os eller livsforandrende oplevelser eller erfaringer. Man kan have brug for hjælp til at håndtere og bearbejde disse livsforandringer.

Vi arbejder med udgangspunkt i medfølelse og mentalisering.

Det medfølende perspektiv rummer en accept af lidelse som et menneskeligt vilkår.  Heri ligger et oprigtigt ønske om at lindre og forebygge lidelse. Gennem terapien styrkes især modet til at forstå og acceptere hvad lidelsen handler om, og hvilke årsager og betingelser der skaber og vedligeholder den.  Det medfølende perspektiv er en god tilgang, når selvkritikken bliver styrende og problematisk i hverdagen. Medfølelse handler grundlæggende om at have trivsel på sinde.

Mentalisering handler om at have sindet på sinde, og at forstå sig selv udefra og andre indefra. Mentalisering kan hjælpe os til at forstå egne og andres mentale tilstande, og derved mærke følelser, benævne dem og forstå hvordan vi regulerer dem. Mentaliseringsbaseret terapi kan hjælpe til at skabe klarhed i forhold til at forstå, hvordan nutidige reaktioner skabes på baggrund af fortidens erfaringer.

Vi anvender ofte mindfulnessøvelser for at skabe rammerne for ro og nærvær i terapien og hverdagen udenfor. Det gør vi, fordi vores erfaring er, at dette redskab kan hjælpe os mennesker til at være tilstede i nuet, og komme ned i et tempo hvor livet mærkes og erfares.

I forhold til specifikke angstlidelser og PTSD anvender vi kognitive metoder, idet disse har vist sig at have bedst dokumenteret effekt. Kognitiv terapi handler om at forstå sammenhængen mellem tanker, følelser, kropslige symptomer og adfærd. Når angst er lidelses fuld, arbejder vi med at forstå denne sammenhæng for der igennem at skabe forandringer.

Kontakt os

Ring til os og læg en besked.