Angst og PTSD

Op mod 25 % af os bliver på et tidspunkt i livet ramt af angst i en sådan grad, at det kan karakteriseres som en lidelse. Angst kan være meget invaliderende og forhindre os i at gøre det, vi gerne vil, og det som vi anser som værdifuldt i livet.

Når man mærker angst, er det kroppen, som går i alarmberedskab og gør os parate til at reagere på et splitsekund. Det er virksomt, hvis man står overfor en reel fare, men meget ubehageligt hvis det sker ud af det blå. Der sker altså en fejlfortolkning i hjernen som igangsætter angsten og gør dig klar til enten at fryse, flygte eller kæmpe. Angst giver en følelse af voldsomt fysisk ubehag: hjertebanken, sveden, rysten, mundtørhed osv.

Angst består overordnet af fire komponenter: Tanker, følelser, kropslige symptomer og adfærd. Mange mennesker oplever, at de på grund af angst kommer til at udføre sikkerhedsadfærd eller undgår situationer, hvor angsten kan blive udløst.

Der findes mange former for angst, og nedenfor har vi skitseret de mest almindelige:

Panikangst er kendetegnet ved pludselige, tilbagevendende og intense angstanfald, ofte uden varsel. Mange mennesker med panikangst bliver bange for det næste anfald og kan frygte, at tilstanden kan komme ud af kontrol eller blive bange for at dø af symptomerne. Panikangst fører ofte til agorafobi, hvilket vil sige angst for at færdes alene eller uden for hjemmet.

Socialfobi er massiv angst i sociale situationer. Personer med socialfobi bekymrer sig typisk i overdreven grad om, hvad andre tænker om dem. Det er angst for at komme til at sige noget dumt eller pinligt, angst for at blive kritiseret, eller på andre måder blive ydmyget i sociale situationer. 

Generaliseret angst er kendetegnet ved vedvarende ængstelighed. Man bekymrer sig mere end normalt. Dette kan være om dagligdags begivenheder og situationer. Man er i en mere eller mindre konstant tilstand af ængstelse og uro, og det opleves som ukontrollabelt og overdrevent. Angsten forplanter sig i kroppen og man oplever anspændthed, hjertebanken, søvnproblemer eller andre fysiske symptomer.

OCD er en angsttilstand som er domineret af tilbagevendende tvangstanker og tvangshandlinger. Man oplever, at tankerne er ukontrollable, og man kan godt selv indse, at de er urealistiske eller nytteløse.

PTSD Posttraumatisk belastningsreaktion er en ofte langvarig tilstand, som kan opstå efter at have oplevet eller været vidne til voldsomme, katastrofeagtige eller traumatiske hændelser. Ved PTSD genoplever man den skræmmende hændelse i flash backs eller som mareridt. Man er præget af undgåelse for situationer eller steder, som kunne bringe minder frem om hændelsen. Mange er præget af irritabilitet, hyperårvågenhed, bliver let forskrækkede og har svært ved at sove. Mange oplever desuden, at de har svært ved koncentration og hukommelse.

Hos Viborgpsykologerne tilbyder vi behandling af alle former for angstlidelser. Vi arbejder kognitivt med problemstillingen, når der er tale om en reel angstlidelse. Har angsten derimod et andet udspring, vil vi bringe andre terapeutiske metoder i spil i på en måde, så det giver bedst mening for den enkelte. Nogle mennesker har brug for ganske få timer, mens andre har brug for op til 10-15 samtaler.

Kontakt os

Ring til os og læg en besked.