Depression og sorg

Depression er en af de mest almindelige psykiske lidelser. Hver femte eller sjette af os udvikler symptomer på depression på et tidspunkt i livet, og man kan have det i forskellige grader. Depression kommer nogle gange af, at man har oplevet belastende omstændigheder, eller fordi man har været stresset. Andre gange kommer depression uden, at man ved hvorfor. Der er forskel på, hvor sårbare vi mennesker er i forhold til at udvikle en depression. Nogle reagerer depressivt på lettere belastning, mens andre kan gå igennem livet uden at få symptomer.

At være deprimeret er ikke det samme som at være trist eller ked af det. Depression er en tilstand, hvor man mister lyst og interesse for at være sammen med andre mennesker. Man har mindre lyst til sædvanlige gøremål og føler sig energiforladt. Ofte er man også præget af nedsat selvtillid, og man har selvbebrejdende tanker. Mange oplever desuden problemer med søvnen, hukommelsen og appetitten.

På samme måde kommer mange til at opleve sorg i forbindelse med at miste en nærtstående. Mange kommer uproblematisk igennem sorgen, mens andre har brug for hjælp til at bearbejde den. Sorg er en almindelig reaktion på en ualmindelig situation. Det er en naturlig del af en sorgproces, at man går ind og ud af sorgen. For nogen kan man opleve, at man sidder fast i sorgen eller, at man har svært ved at forholde sig til den.

Hos ViborgPsykologerne tilbyder vi både individuel og gruppeterapi rettet mod depression og sorg. Vi arbejder med at lære dine tanker og følelser at kende og herigennem at styrke dig i at finde ressourcer og nye handlemåder. På denne måde øges muligheden for positiv og meningsfuld forandring i dit liv. Når depressionen viser sig i forholdet til andre mennesker, arbejder vi med, hvordan relationen kan styrkes og derved bedre kunne rumme sårbarheden.

Når mennesker bliver ramt af depression, medfører det ofte høj grad af selvkritik. Man kan få svært ved at bede om hjælp, og ved at tage imod den hjælp man tilbydes. Hos ViborgPsykologerne arbejder vi med at forstå selvkritikken for at skabe rum for omsorgsfuldt engagement i livet og i forhold til de nære relationer.

Temaer, som vi ofte taler om i depressions- og sorgterapi:

  • Skam og skyld i forhold til sårbarhed
  • Tab
  • Svære oplevelser tidligere i livet
  • Svigt eller overgreb
  • At komme tilbage på arbejdsmarkedet
  • Skilsmisse
  • Reaktion på langvarig stress eller smerter
  • At være pårørende til mennesker med psykisk eller somatiske sygdomme

Kontakt os

Ring til os og læg en besked.