At leve med kroniske smerter, sygdom eller handicap

Når vi mennesker bliver ramt af alvorlige og kroniske sygdomme, skaber det forandringer i vores psykiske liv og i den måde, vi er sammen med andre mennesker på. Vi skal lære at forholde os til vores krop på en ny måde, men også de ændrede rammer for vores liv. Vi skal måske tænke vores job, vores kost og motion og vores parforhold på nye måder.

Alle disse forandringer kan være svære at vende sig til – især hvis hverdagen samtidig præges af smerter, funktionsnedsættelse og dårligere livskvalitet. Derfor er der mange, der har god gavn af at tale med en psykolog, der står udenfor hverdagen og kan rumme de frustrationer og eksistentielle overvejelser, man kan komme til at stå i.

Hos ViborgPsykologerne tilbyder vi både individuel og gruppebehandling med fokus på psykologisk behandling af somatiske problemstillinger. Vi arbejder med at skabe en god balance mellem håb og accept for derigennem at finde ressourcerne til at håndtere, de begrænsninger sygdom, søvnmangel eller smerter medfører. Desuden giver det ofte plads til, at man kan tage fat på opgaven med at omlægge kost, rehabilitere i bred forstand og at indstille sig på det forandrede liv.

Temaer, som vi ofte taler om i psykologisk behandling ved somatiske tilstande:

  • Det gode liv på trods af de begrænsninger kroppen stiller
  • At finde en god måde at tage imod andres hjælp på uden, at det bliver for svært
  • At passe på dit mentale helbred, når kroppen sætter dagsordenen
  • Redskaber i forbindelse med søvnvanskeligheder
  • Sorgen over de tabte muligheder
  • Hvordan du kan opretholde din autoritet og værdighed på trods af de forandringer, en kronisk og langvarig sygdom byder dig
  • Hvordan du som pårørende til alvorlig og kronisk syge bedst kan finde en balance mellem at hjælpe og have plads til dig selv

 

Vores fysiske rammer er naturligvis handicapegnede og let tilgængelige. Hvis du alligevel synes, at du kommer til at bruge for mange kræfter på at komme ind i klinikken, tilbyder vi samtaler over en sikker videoforbindelse.

Kontakt os

Ring til os og læg en besked.