Selvværd og præstation

Mange mennesker kæmper i hverdagen med lavt selvværd og er præget af følelsen af ikke at slå til. Det kan hænge sammen med, at man vurderer at andre er bedre end en selv, og at man ikke selv er noget værd. Man kan blive for optaget af, hvad andre tænker om en og derved blive grebet af selvbebrejdelser.

Den tid vi lever i, er præget af vurdering og dokumentation af vores individuelle præstationer. Det gør noget ved os. Vores fokus kommer til at rette sig mod præstationer, og mod hvordan vi opfattes af andre. Det betyder, at man på mange måder kan komme til at glemme, hvad der er vigtigt for en selv. Man glemmer at stå der, hvor man står og at sige fra, når ens grænser bliver overtrådt.

Der er krav om, at vi hele tiden er tilgængelige i forhold til andre mennesker og hele tiden er ”på”. Det kan være svært at leve op til, især hvis man har det bedst i sit eget selskab. Meget let kommer man til at orientere sig imod andre i stedet for at finde roen hjemme hos sig selv. For nogle mennesker kan det være rart at være i kontakt med andre hele tiden, mens det for andre kan tære på det psykiske overskud.

Når fokus er på præstationer, kan man let miste blikket for at have sit eget og andres sind på sinde. Man kan glemme at bemærke den andens sårbarhed og dermed kun fokusere på egne fejl og mangler. I disse situationer kan misforståelser let opstå og være svære at rede ud.

Hos ViborgPsykologerne tilbyder vi både individuel eller gruppeterapi rettet imod problemer med selvværd og præstation. Vi arbejder med at lære tanker og følelser at kende og herigennem finde ressourcer og nye handlemåder. På denne måde bliver der rum til at kigge på ”den indre kritiker”. Ved at lære den bedre at kende og forstå, hvad den er dannet af, skabes der rum til egenomsorg. På denne måde kan man bedre vurdere, om den indre kritiker fortsat har sin berettigelse. Med et fokus på tryghed og ro, bliver der plads til at arbejde med at forstå sig selv og andre.

Temaer som vi ofte taler om, når vi arbejder med selvværd og præstation:

  • At se alt det man ikke kan
  • At glemme at se det man er god til og brænder for
  • At vende opmærksomheden indad på styrker og ressourcer
  • At få den indre kritiker i ro
  • At finde et beroligende sted indeni
  • At søge anerkendelse gennem præstationer

Kontakt os

Ring til os og læg en besked.