Stress og udbrændthed

Næsten alle kender til at være stresset i perioder. Men når stress bliver til en fast del af hverdagen, kan det medføre langvarige eller permanente følelsesmæssige, psykologiske, adfærdsmæssige og hormonelle reaktioner. Disse reaktioner kan blive et problem i sig selv og derved kan man få behov for hjælp til at forstå årsagen, som har udløst stresstilstanden og til at bearbejde de psykiske reaktioner.

I omsorgsfagene er den største sikkerhedsrisiko at man mister sin evne til at udvise medfølelse overfor dem man arbejder med, ens nære og sig selv. Mange kan få svært ved at se meningen med og værdien af det, man arbejder med. Nogle oplever, at deres engagement og ansvarsfølelse mindskes og glæden ved arbejdet forsvinder.

Psykologisk stress opstår, når mennesker oplever at omgivelsernes krav og forventninger overstiger deres kapacitet. Når mennesker oplever dette, ses det ofte at man udvikler en stærk indre kritiker, som kommer til at nedbryde tilliden til ens egen evne til problemløsning.

Når mennesker er pressede, svækkes vores evne til at have den andens sind på sinde, men også at have vores eget sind på sinde. Dermed svækkes evnen til egenomsorg og empati. Det er smertefuldt at være i en sådan tilstand og behandling og behandling kan hjælpe til at forstå og lindre.

Hos ViborgPsykologerne tilbyder vi behandling af stress og udbrændthed både individuelt og i grupper. Vi arbejder med at acceptere og rumme egne begrænsninger. Ro og overskuelighed har stor prioritet i starten. Det kan føles skamfuldt, men kan være nødvendigt for, at man kommer ned i et tempo, hvor man kan passe på sig selv. Det kan f.eks. betyde, at du i en periode skal sygemeldes fra arbejdet eller justere på dine vaner. Vi vil hjælpe dig til at lære dine værdier at kende og derigennem skabe omsorgsfuldt engagement.

Temaer, som vi ofte taler om i stress- og udbrændthedsbehandlingen:

  • Det mistede engagement
  • At have svært ved at præstere ”ordentligt”
  • Svært at se mening og værdi
  • At du føler, at du ikke har mere at give af dig selv
  • Opgivenhed
  • Skammen over at have gode dage på en sygemelding
  • Følelsen af at være flad og udslukt
  • At gå ned i tempo
  • At få ro i sindet og kroppen f.eks. gennem mindfulness og åndedrætsøvelser

Kontakt os

Ring til os og læg en besked.