Undervisning og supervision

Hos ViborgPsykologerne tilbyder vi supervision og kurser af høj faglig kvalitet særligt med fokus på kognitivt grundlag (2. og 3.bølge) med inddragelse af elementer fra medfølelsesfokuseret terapi, ACT, mentaliseringsbaseret terapi samt eksistentiel psykologi.

Vi superviserer psykologer, læger og tværfagligt personale fra sundheds- og behandlersektoren, både individuelt og i grupper. Der opstartes løbende supervisionsgrupper for psykologer på vej mod autorisation. Undervisningen og supervisionen kan godkendes i forhold til psykologers autorisation og specialistuddannelse i psykoterapi samt lægers hoveduddannelse i psykiatri.

 

Forslag til temaer vi udbyder:

  • Medfølelsens pris i forhold til stress og udbrændthed
  • Mentaliseringsbaseret terapi
  • Håndtering af kroniske smerter
  • Kognitiv adfærdsterapi til sundheds- og plejepersonale
  • Personlighedsforstyrrelser
  • Selvskade og dynamikkerne bag
  • Angst, depression og stress i et mentaliserings- og medfølelsesfokuseret perspektiv


Vi laver naturligvis tilpassede kurser til jeres individuelle behov.

Kontakt os

Ring til os og læg en besked.