Henvisning fra
egen læge

Hos ViborgPsykologerne har både Line Marie Kirkegaard og Sara Holmelund Molsen overenskomst med sygesikringen (ydernummer) og modtager klienter med henvisning fra egen læge.

Ventetiden på samtaleforløb på baggrund af henvisning fra egen læge er desværre minimum 8 månender. Nye klienter kan starte i efteråret. Der kan evt. være kortere ventetider på gruppeterapi.
 
Hvis du har brug for at finde en anden psykolog, som tager imod henvisning fra egen læge i Viborg, kan du følge nedenstående link, hvor du også finder de forskellige psykologers opdaterede ventetider. 

Der kan efter henvisning ydes tilskud til psykologhjælp til: 

 • røveri, volds- og voldtægtsofre
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald
 • personer, der har forsøgt selvmord
 • kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • personer, der har en let til moderat depression og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år
 • personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år

 

Tilskuddet udgør 60 % af psykologens honorar.

Du kan højst få tilskud til 12 konsultationer. Lægen kan dog vælge – efter anmodning fra psykologen – at genhenvise personer, der har behov for psykologhjælp i forbindelse med depression og angst. På den måde kan du få tilskud til psykologhjælp op til 24 konsultationer.

Er du ung og mellem 18 og 21 år (inklusiv det 21. år) kan du få gratis psykologbehandling. Der er indgået en aftale, som betyder, at unge, der henvises med angst og depression, kan få gratis behandling frem til 31. december 2021, hvor aftalen udløber. Antallet af konsultationer er det samme som for personer over 22 år. (sundhed.dk)

Kontakt os

Ring til os og læg en besked.

Kontakt os

Ring til os og læg en besked.