Henvisning fra
egen læge

Hos ViborgPsykologerne har vi alle tre overenskomst med sygesikringen (ydernummer) og modtager klienter med henvisning fra egen læge.

Du kan følge nedenstående link for at se aktuelle ventetider, hvor du også finder andre psykologers opdaterede ventetider.

Der kan efter henvisning ydes tilskud til psykologhjælp til: 

 • røveri, volds- og voldtægtsofre
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald
 • personer, der har forsøgt selvmord
 • kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • personer, der har en let til moderat depression og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år
 • personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år

Tilskuddet udgør 60 % af psykologens honorar.

Du kan højst få tilskud til 12 konsultationer. Lægen kan dog vælge – efter anmodning fra psykologen – at genhenvise personer, der har behov for psykologhjælp i forbindelse med depression og angst. På den måde kan du få tilskud til psykologhjælp op til 24 konsultationer.

Er du ung og mellem 18 og 24 år (inklusiv det 24. år) kan du med en henvisning få gratis psykologbehandling. Antallet af konsultationer er det samme som for personer over 25 år. (sundhed.dk)

Kontakt os

Ring til os og læg en besked.