Line Marie Kirkegaard

Autoriseret psykolog, Specialist i Psykoterapi.

Jeg er født i 1980. Uddannet psykolog fra Århus Universitet i 2008. Jeg er autoriseret psykolog, Cand Psych., godkendt af Dansk Psykolog Forening som specialist i psykoterapi.

Fra 2008 til 2020, har jeg været ansat i psykiatrien i Region Midt og har derfor erfaring med de mest komplicerede psykiske tilstande.

Jeg ser terapien som et tillidsfuldt samarbejde, hvor min opgave er støtte dig til at skabe de forandringer, der er nødvendige for, at du kan leve det liv, som er værdifuldt for dig. Jeg arbejder således altid ud fra et ønske om at give dig en oplevelse af accept, af det menneske du er med såvel ”gode” som mere ”negative/kritiske” sider. 

Terapien tager altid udgangspunkt i, hvilke emner eller vanskeligheder du ønsker at arbejde med. Jeg arbejder derfor ud fra en individuel vurdering af hvilken metode, der egner sig bedst til den enkelte, og hvad der vil være mest hjælpsomt.

Metodisk og teoretisk er jeg bredt funderet med viden inden for de mest anerkende psykologiske tilgange. Jeg har en to-årig kognitiv efteruddannelse og arbejder ofte ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang. Jeg har stor interesse for medfølelsesfokuseret terapi og ACT, men jeg trækker lige så gerne på psykodynamiske interventioner, eksempelvis mentaliseringsbaseret terapi. 

Jeg arbejder med EMDR, der har vist sig særlig effektiv i forhold til traumer og angst.

Virksom og målrettet behandling af angst, OCD, PTSD og personlighedsforstyrrelser har en særlig plads i mit hjerte.

Sammen med Sara fra ViborgPsykologerne har jeg arbejdet med de personlighedsforstyrrede patienter i psykiatrien i flere år. Vi har erfaringer med, at vi kan rykke disse patienter langt, fordi vi har udviklet et behandlingskoncept, hvor vi med medfølelse og mentalisering formår at skabe betydningsfulde og vedvarende forandringer. Vi formår at skabe ro omkring terapien, og dette har stor betydning, når man kæmper med følelsesmæssige udsving.

Jeg har særlig erfaring med:

 • Personlighedsforstyrrelser
 • PTSD
 • Angst
 • OCD
 • Depression og bipolare lidelser
 • Stress
 • Kriser i forbindelse med eksempelvis alvorlig sygdom og ulykker,
 • Sorgreaktioner relateret til tab.
 • Parterapi

Sara Holmelund Molsen

Autoriseret psykolog med et bankende hjerte for sundhedspsykologi, medfølelse, mentalisering og eksistentielle temaer.

Jeg er født i 1980 på Fyn. I 2006 blev jeg uddannet Cand.Psych. fra Aarhus Universitet. Da jeg i 2015 fik vores tredje søn besluttede jeg at tage orlov og give mig selv og familien plads til at fordybe mig i det nærvær og langsomme tempo, som småbørnslivet tilbyder. Jeg lader mig selv op ved at søge ny viden, dyrke yoga og i samvær med gode venner.

I mit arbejdsliv har jeg nydt at hjælpe mennesker til at få det bedre gennem samtaleterapi. Min erfaring siger mig, at de bedste forløb har været dem, hvor relationen har været god, hvor der har været en klar ramme for, hvad samtalerne skulle/ikke skulle handle om, og hvor der har været et nærvær, der har gjort forandringerne muligt. Disse temaer får derfor altid høj prioritet i mine samtaler.

Jeg har specialiseret mig i samtaler, hvor der er noget særligt på spil. Nogle samtaler handler om eksistentielle emner, om kroppens begrænsninger, om psykisk og fysisk smerte. Andre handler om personlighed, de dybe relationer og om fortidens påvirkning af nutiden.

Teoretisk arbejder jeg med de redskaber, der giver bedst mening i den enkelte situation. Jeg låner varmen fra den medfølelsesfokuserede terapi, dybden fra den eksistentielle psykologi, billeder fra ACT og relationsarbejdet fra den mentaliseringsbaserede psykologi.

Konkret stammer mine erfaringer fra arbejdet med psykologisk rehabilitering af mennesker med rygmarvsskader, samt fra terapi og psykoedukation af psykiatriske patienter med personlighedsforstyrrelser. Længere tilbage i mit arbejdsliv har jeg desuden arbejdet med udredninger i forhold til arbejdsmarkedet og med børn og unge, som det man engang kaldte skolepsykolog.

Sammen med Line fra ViborgPsykologerne har jeg arbejdet med de personlighedsforstyrrede patienter i psykiatrien i flere år. Vi har erfaringer med, at vi kan rykke disse patienter langt, fordi  vi har udviklet et behandlingskoncept, hvor vi med medfølelse og mentalisering formår at skabe betydningsfulde og vedvarende forandringer. Vi formår at skabe ro omkring terapien, og dette har stor betydning, når man kæmper med følelsesmæssige udsving.

Jeg har særlig erfaring med:

 • Samtaler om at acceptere det uacceptable
 • Rygmarvsskader, kroniske smerter, afføringsinkontinens, seksuelle vanskeligheder
 • Udredning af kognitive og personlighedsmæssige udfordringer i forhold til arbejdsmarkedet
 • Samarbejde med og inddragelse af pårørende
 • Sundhedsvæsenet og vejen rundt i systemet
 • Personlighedsforstyrrelser, bipolare lidelser og depressioner
 • Kriser, tab og sorg
 • Skolevægring
 • Udfordringer i relationer
 • Funktionelle lidelser
 • Udfordringer, der ligger mellem det psykologiske og det sociale område

Maria Ravn Mathiasen

Autoriseret psykolog.

Jeg er født i 1982. Uddannet psykolog fra Århus Universitet i 2011 og autoriseret af Dansk Psykolognævn i 2016.

Fra mine 10 år i psykiatrien i Region Midt har jeg erfaring med specialiseret behandling af angst, OCD og belastningstilstande herunder PTSD.

Jeg har særligt fokus på at skabe en god kontakt til det menneske, jeg sidder overfor samt opbygge trygge rammer for terapien. Vi tager udgangspunkt i dine ønsker og lægger sammen en plan for, hvad vi skal arbejde med i vores samtaler. Jeg vil altid foretage en vurdering af, hvilken terapeutisk metode, der egner sig bedst til netop din problemstilling. Metodisk er jeg funderet i både Kognitiv Adfærdsterapi, ACT og Compassionfokuseret Terapi.   

Jeg har særlig erfaring med behandling af:

 • Socialfobi
 • Panikangst
 • Generaliseret Angst
 • OCD
 • Belastning/Traumer/PTSD
 • Depression

GDPR

Vi er i forbindelse med psykologisk behandling af dig som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.

Kontakt os

Ring til os og læg en besked.